Van incident tot fundament

Vormgeving en implementatie van beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik

publicatie - januari 2005
Afbeelding bij Van incident tot fundament

Drie instrumenten die organisaties concrete handvatten bieden voor het creëren van een veilig klimaat met aandacht voor de preventie van seksueel misbruik. Instrument één biedt een kader dat gebruikt kan worden voor het vormgeven van een samenhangend beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik. Het tweede instrument- Opsporen en beïnvloeden van risicofactoren voor seksueel misbruik - is gericht op de preventie van seksueel misbruik. Het derde deel is een leidraad voor de aanpak van vermoedens en meldingen van seksueel misbruik. Als bijlage kunt u een folder over de publicatie downloaden.

Auteur:Lammers, M.; Goes, A.
Uitgever:Transact
Jaar van uitgave:2005
Downloads
Van incident tot fundament - folder
Kennisdossier