Informatiekaart Klachten van burgers in de Wmo

publicatie - april 2016
Informatiekaart Klachten van burgers in de Wmo

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 ingevoerd. Deze wet heeft als doel het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers opdat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Deze informatiekaart informeert gemeenten over het klachtrecht in de Wmo 2015, signaleert enkele actuele ontwikkelingen en geeft een aantal suggesties aan gemeenten over hoe om te gaan met klachten. Belangrijk uitgangspunt is dat de wijze van afhandeling van klachten eenvoudig en transparant moet zijn voor de burger.

Auteur:Beltman, H.; Sok.K.
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2016
Aantal pagina's:5
Downloads
Informatiekaart-klachten-burgers-wmo