Informele groepen

Verkenningen van eigentijdse bronnen van sociale cohesie

publicatie - januari 2011

In deze publicatie wordt het brede onderzoeksterrein van de informele groepen verkend. Via een rondgang door de literatuur en bespreking van uiteenlopende soorten informele groepen - van informele sportclubjes en leesgroepen tot buurttuingroepen en lotgenotencontactgroepen ­- wordt een indruk gegeven van de heterogeniteit en veelvormigheid van informele groepen in Nederland.

Auteur:Berg, E. van den; Houwelingen, P. van
Uitgever:SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau
Jaar van uitgave:2011
ISBN:9789037705270
Aantal pagina's:307