Informele Zorg in bedrijf

Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor informele zorgorganisaties

publicatie - december 2011
Afbeelding bij Informele Zorg in bedrijf

Informele zorgorganisaties boren door bezuinigingen steeds vaker andere bronnen aan om hun activiteiten te kunnen blijven financieren. Bedrijven raken juist steeds meer geïnteresseerd in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Dat biedt kans op vernieuwing en alternatieve samenwerkingsverbanden tussen informele zorgorganisaties en bedrijven. De vraag is nu hoe succesvolle samenwerking tot stand komt.

Deze webpublicatie helpt u uw wensen richting bedrijven helder te formuleren. Ook helpt het u om de sterke kanten van uw organisatie in kaart te brengen met als doel: een gelijkwaardig partnerschap te vormen met één of meerdere bedrijven. Aan de hand van praktische tips, praktijkvoorbeelden en verdiepingsmateriaal kunt u aan de slag. Deze webpublicatie is bedoeld voor medewerkers, op zowel leidinggevend als op uitvoerend niveau, en vrijwilligers van informele zorgorganisaties. Ook voor bedrijven die met zorgorganisaties willen samenwerken biedt deze publicatie inzicht en inspiratie.

Auteur:Meeuwsen, M.; Lap, S.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:december 2011
Aantal pagina's:76
Downloads
Informele Zorg in bedrijf