Informele zorg in Nederland

Een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg

publicatie - juli 2013

Dit rapport bevat de uitkomsten van een  literatuurstudie van het SCP  naar de rol van informele zorg binnen de langdurige zorg. Naast cijfers geeft het rapport inzicht in hoe mensen informele zorg ervaren, zowel in de rol van ontvanger en als gever, en welke dilemma's men daarbij ervaart. Ook is de literatuur over samenwerking tussen mantelzorgers en vrijwilligers en formele zorg bestudeerd.

Uit de studie blijkt dat mensen het lastig vinden om grenzen te stellen. Dit geldt zowel voor de gevers als voor de ontvangers en de betrokken vrijwilligersorganisaties: welke zorg wil en kan iemand (een ander laten) doen?
Nog onduidelijk is hoeveel potentiële informele zorg onbenut wordt gelaten en hoe meer onderlinge steun tot stand kan komen, of mensen meer informele zorg willen ontvangen en hoe de samenwerking en afstemming tussen professionele zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg het beste vorm kan krijgen.
 

Auteur:Alice de Boer en Mirjam de Klerk
Uitgever:SCP
Jaar van uitgave:juli 2013
Aantal pagina's:65
Kennisdossier