Van inspraak naar invloed

Lectorale rede van Lineke Verkooijen

publicatie - januari 2010

Wat is de relatie tussen zelfbeschikking, eigen kracht en eigen regievoering? En wat verstaan we onder vraagsturing, vraaggerichtheid, aanbodsturing en klantenperspectief? Lineke Verkooijen gaat in haar Lectorale rede 'Van inspraak naar invloed' in op de laatste ontwikkelingen in de vraaggestuurde zorg. Ook besteed Verkooijen aandacht aan de door haar ontwikkelde OERmethodiek. OER staat voor ‘Ondersteuning Eigen Regievoering en Vraaggestuurde zorg’.
Verkooijen is sinds 2010 Lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg op Windesheim.

Auteur:Verkooijen, L.
Uitgever:Health School Almere
Jaar van uitgave:2010

Download 'Van inspraak naar invloed' (pdf, 60 pag.)