Integraal beleid op vrijwilligerswerk

Een stappenplan voor gemeenten

publicatie - januari 2011
Afbeelding bij Integraal beleid op vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn actief binnen vele gemeentelijke beleidsterreinen. Van opvang van kwetsbare groepen, integratie en veiligheid, tot cultuur, natuur en zorg. Vrijwilligerswerk is voor de gemeente dus goud waard in brede zin. Daarom adviseren wij u om integraal vrijwilligerswerkbeleid te schrijven, samen met collega’s van andere beleidsterreinen. Met dit stappenplan kunt u uw collega’s bewust maken van het belang van goede ondersteuning, kunt u samen kijken welke ondersteuning dan menselijk is en bepalen welke rol de gemeente daarin wil en kan spelen. Zo komt u samen tot integraal vrijwilligerswerkbeleid, gericht op een integrale uitvoering.

Auteur:Straatman, S.; Dijk, F. van; Zondag, V.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:Januari 2011
Aantal pagina's:44
Prijs:€7,50
Downloads
Integraal beleid op vrijwilligerswerk