De invloed van verschillende factoren op integrale samenwerking binnen Nederlandse gemeenten

Masterthesis Integrale samenwerking binnen Nederlandse gemeenten

publicatie - januari 2011

Uit dit onderzoek blijkt dat binnen gemeenten integraal wordt samengewerkt. Vooral op gecombineerde afdelingen welzijn, werk en inkomen wordt vaker integraal samengewerkt. Enige mate van bureaucratie heeft daarbij een positief effect op de mate van samenwerking. Het rapport geeft een aantal aanbevelingen om de integrale samenwerking te verbeteren.

Auteur:Gouverneur, M.
Uitgever:Universiteit van Utrecht
Jaar van uitgave:2011
Aantal pagina's:99
Downloads
De invloed van verschillende factoren op integrale samenwerking binnen Nederlandse gemeenten