IPS voor mensen met ernstige psychische problemen in de bijstand in Den Haag

Eindverslag van een evaluatieonderzoek

publicatie - januari 2017
IPS voor mensen met ernstige psychische problemen in de bijstand in Den Haag

Evaluatie van de Individuele Plaatsing en Steun (IPS) pilot. Eind 2014 is deze pilot in Den Haag gestart. IPS is een effectieve arbeidsbegeleidingsmethodiek voor mensen met ernstige psychische aandoeningen in het algemeen. Aangetoond is dat meer mensen uit deze doelgroep betaald werk vinden dan met andere vormen van arbeidsbegeleiding. Of IPS ook goed werkt voor specifieke doelgroepen zoals mensen in de bijstand en mensen die (ex-)dak- en thuisloos zijn in het bijzonder, is nog de vraag. Er is wetenschappelijk gezien weinig bekend over effectieve arbeidsbegeleiding voor mensen uit deze doelgroepen. Verder in de evaluatie ook aandacht voor een aantal vernieuwende elementen als de gerichtheid op zowel cliënten van GGZ-instelling Parnassia als op cliënten van de organisatie voor maatschappelijke opvang, Housing First, en de samenwerking met het gemeentelijke Werkgeversservicepunt (WSP).

Auteur:H. Michon; L. Hulsbosch; M. Haggenburg.
Uitgever:Trimbos
Jaar van uitgave:2016
Aantal pagina's:46

Bron