Jaarbericht MOVISIE 2009

publicatie - januari 2010
Afbeelding bij Jaarbericht MOVISIE 2009

Ook 2009 gaf MOVISIE genoeg aanleiding om te investeren in de kracht van burgers, professionals en maatschappelijke organisaties. In ons Jaarbericht 2009 treft u voorbeelden aan van hoe MOVISIE in haar derde bedrijfsjaar aan de slag ging met verschillende maatschappelijke uitdagingen. Ook geven we een doorkijkje in onze bedrijfsvoering en beleidsprioriteiten.

Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2009
Downloads
Jaarbericht MOVISIE 2009