Jaarbericht MOVISIE 2010

publicatie - juni 2011
Afbeelding bij Jaarbericht MOVISIE 2010

2010 was een jaar waarin definitief nieuwe wegen werden ingeslagen. Zo kwam er een sterk accent op de eigen kracht en zelfregie in zorg- en dienstverlening. Een nieuwe weg werd ook ingeslagen met het stimuleringsprogramma ‘Welzijn Nieuwe Stijl’. Conferenties werden belegd, trainingen gegeven, kennisdossiers verbeterd, databanken gestart, trendrapporten en factsheets opgesteld, gemeenten geadviseerd, brochures en agenda’s gemaakt en tal van allianties gesmeed.'

Naast het Jaarbericht 2010 kunt u nu ook het financiële jaarverslag 2010 downloaden.

Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:Juni 2011
Downloads
Jaarbericht MOVISIE 2010