Jongeren en seksuele oriëntatie

Ervaringen van en opvattingen over lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele jongeren

publicatie - januari 2015

Dit onderzoek richt zich op twee zaken: de houding van jongeren tegenover LHBT-zaken en de overeenkomsten en verschillen in de leefsituatie, leefstijl en het welzijn tussen LHB en heteroseksuele jongeren en de verklaringen daarvoor. Die houding van Nederlandse jongeren lijkt met de jaren positiever te worden, maar hangt wel af het specifieke onderwerp. Vriendschappen met LHB’ers bijvoorbeeld zijn meer geaccepteerd dan twee jongens die met elkaar zoenen. De verschillen in leefsituatie, leefstijl en welzijn zijn talrijker dan de overeenkomsten en pakken negatief uit voor de LHB-jongeren. Belangrijke verschillen doen zich voor in de relatie met de ouders, schoolbeleving (zoals pesten en spijbelen), middelengebruik (zoals roken en drugsgebruik) en psychische problemen (zoals emotionele en gedragsproblemen of suïcidaliteit).

Auteur:L. Kuyper
Uitgever:SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau
Jaar van uitgave:2015
ISBN:978 90 377 0727 4
Aantal pagina's:146

Bron