Jouw cliënt in financiële nood? Snelle wegwijzer helpt je verder!

Snelle wegwijzer voor sociale professionals

publicatie - oktober 2017
Wegwijzer voor hulp bij financiële nood

Circa 80 procent van de cliënten van wijkteams heeft te kampen met financiële problematiek. En 1 op de 8 kinderen groeit op in een gezin in armoede. Om verlichting te kunnen brengen bij acute en schrijnende financiële problemen heeft Movisie voor sociale professionals van wijkteams deze 'Snelle wegwijzer' uitgebracht met tips en adressen van organisaties die concreet bijdragen aan het verzachten of verminderen van armoede problematiek. Daarnaast wijst Movisie in de flyer op de eigen kennisdossiers rondom de aanpak van armoede en schuldhulpverlening.

Download de flyer, print hem uit en hang hem op in jouw wijkteam. Zo weet je snel hoe je moet handelen bij acute financiële hulpvragen.

Auteur:Hofman, E.; Kuiper, C.
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2017
Downloads
flyer-sociale-wijkteams-en-armoede