De juiste professional op het juiste moment

Samenwerking tussen generalist en specialist: welke vormen zijn er wat zijn de ervaringen?

publicatie - maart 2016

Hoe werken generalisten en specialisten samen in een sociaal wijkteam? En hoe organiseren zij samen een goed en efficiënt aanbod van ondersteuning en zorg voor inwoners? Wat moeten gemeenten weten om dit te kunnen organiseren? De handreiking 'De juiste professional op het juiste moment' geeft gemeenten informatie over:

- hoe wijkteams zijn samengesteld en wat het betekent om een generalist, een specialist of een T-shaped professional te zijn
- hoe generalist en specialist samenwerken en wie de regie heeft
- wat er nodig is voor een goede samenwerking tussen wijkteam en huisarts
- welke samenwerkingsmodellen er worden gebruikt en hoe ze werken in de praktijk

In de praktijk werken wijkteams op 3 manieren samen met specialisten: 

- sociaal wijkteam werkt samen met een expertiseteam (13% werkt zo)
- sociaal wijkteam werkt samen met een expertisenetwerk (76% werkt zo)
- triagemedewerker zorgt voor de verbinding tussen sociaal wijkteam en expertiseteam of netwerk (7% werkt zo)

In praktijkvoorbeelden staat beschreven hoe dit werkt en welke ervaringen gemeenten hier mee hebben.

In een eerder deel uit 2015 komen opzet, samenstelling en werkprocessen van de verschillende samenwerkingsvormen aan bod. Ook voor- en nadelen van de verschillende vormen worden in kaart gebracht.  
 

Auteur:Barbara de Groen
Uitgever:Vilans

Klik hier voor een beschrijving van verschillende samenwerkingsvormen met de voor- en nadelen (2015)

Klik hier voor de ervaringen en praktijkvoorbeelden over samenwerkingsvormen tussen generalisten en specialisten (maart 2016)