Kansen binnen welzijn, wonen en zorg

Document ter inspiratie van de MOgroep

publicatie - februari 2014

Dit document van de MOgroep wil inspireren en de ogen openen voor waar mogelijkheden liggen voor welzijnsorganisaties om een actieve en zelfs initiërende of leidende rol te spelen bij het ontwikkelen van (ver)nieuwe(nde) dienstverleningsconcepten op de snijvlakken van welzijn, wonen en zorg. De MOgroep wil met de opzet aanzetten tot gedachtenvorming, enthousiasme en zelfvertrouwen om aan de slag te gaan, op zowel beleidsniveau als uitvoeringsniveau.

Uitgever:MOgroep
Jaar van uitgave:maart 2013
Aantal pagina's:17