Kansen voor LHBT emancipatiebeleid in Europa

Een onderzoek naar de verbanden tussen gendergelijkheid, culturele waarden en LHBT-emancipatie

publicatie - november 2013

Onderzoek naar de kans van slagen van een LHBT beleid in Europa. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Wat is de relatie tussen culturele houdingen ten opzichte van gender en seksualiteit (waaronder de masculiniteitsindex), gendergelijkheid en de emancipatie van LHBT’ers in Europa, met de focus op LHBT-beleid? Resultaat is een rangorde van de 47 Europese landen (EU-lidstaten en de overige landen in de Raad van Europa) op het terrein van de emancipatie en rechten van LHBT’ers. Concreet zijn per land drie elementen bekeken: het beleid voor en de juridische positie van LHBT’ers, culturele houdingen en de ontwikkeling van gendergelijkheid.

Auteur:Elfering, S.; Spierings, N.; Sombekke, E.
Uitgever:ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:91

Bron