Kansrijk arbeidsmarktbeleid Deel 2

publicatie - april 2016
Kansrijk arbeidsmarktbeleid Deel 2

Kansrijk arbeidsmarktbeleid deel 2 belicht beleidsopties rond loonvorming, de uittreedleeftijd en de AOW, en actief arbeidsmarktbeleid. Actief arbeidsmarktbeleid richt zich op het ondersteunen van werkzoekenden bij het vinden van werk. Hoofdstuk 4 van dit boek biedt inzicht in manieren om de structurele werkloosheid te verlagen door meer in re-integratie te investeren. Als beleid erin slaagt om middelen daar in te zetten waar ze het meest effectief zijn, dan is daar winst te behalen. Met profiling en targeting kan men voorkomen dat instrumenten worden ingezet waar ze niet effectief zijn. De effectiviteit van activerende instrumenten verschilt namelijk tussen groepen en dat maakt het gericht inzetten van instrumenten waar, wanneer en voor wie ze het meest effectief zijn (targeting), van groot belang voor het effect dat ermee bereikt kan worden.

Auteur:Centraal Planbureau
Uitgever:Centraal Planbureau
Jaar van uitgave:2016
ISBN:978-90-5833-728-3
Aantal pagina's:236

Bron