Kantelen naar informele zorg

Samenwerken met mantelzorgers, vrijwilligers en buurtgenoten

publicatie - april 2014
Kantelen naar informele zorg

Mede door de transities en transformaties in het sociale domein moeten veel professionals anders gaan werken: minder overnemen en meer samenwerken met de cliënt en diens netwerk, en hen ondersteunen. De vraag is: hoe kunnen ze dat doen? Op welke manier kunnen sociaal werkers, verpleegkundigen, woonbegeleiders en andere ambulante hulpverleners op een respectvolle, gelijkwaardige manier afstemmen op de informele zorg? Hoe kunnen ze aansluiten bij de kracht in het gezin, het netwerk en de buurt?

In deze digitale brochure staan we stil bij manieren om samen te werken met mantelzorgers, vrijwilligers en netwerken in de breedte. Respect en waardering voor informele zorg zijn daarbij leidend voor het invullen van de rol van de professional. In de brochure staan succesvolle voorbeelden van interventies en methoden beschreven die in verschillende gemeenten worden gebruikt. Door op deze manieren anders te werken, sluiten professionals beter aan bij wat er al gebeurt: de betrokken zorg en ondersteuning van mensen onderling.

Auteur:Peters, A.
Uitgever:Movisie / Vilans
Jaar van uitgave:April 2014
Aantal pagina's:28
Downloads
Kantelen-naar-informele-zorg