Kennisagenda Ruimte voor Initiatief

Een tussenstand

publicatie - december 2014
Kennisagenda Ruimte voor Initiatief

Waar lopen personen, organisaties en ondernemingen die voorop lopen in de praktijk tegenaan als het gaat om actief burgerschap en overheidsparticipatie? Wat zouden zij wel eens onderzocht willen hebben? Op grond van ruim veertig gesprekken met deze ‘koplopers’ is een Kennisagenda Ruimte voor Initiatief opgesteld. Hierin staan vragen uit de praktijk die betrekking hebben op de veranderende verhouding tussen overheid en samenleving. Deze kennisvragen zijn gerubriceerd rond vijf thema’s:

  • De transitie in het algemeen;
  • De veranderende rol van de gemeente;
  • De rol van de gemeenteraad en de lokale politiek;
  • Actief burgerschap in zorg en ondersteuning;
  • Onderzoek naar actief burgerschap.
Auteur:Winsemius, A.; Ooijen, D. van; Wieland, J.;
Uitgever:Platform 31, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Movisie
Jaar van uitgave:2014
Aantal pagina's:18
Downloads
Kennisagenda-Ruimte-voor-initiatief