Ketenaanpak voor migranten met homoseksuele gevoelens

Toolkit voor gemeenten, lokale organisaties en hulpverleners

publicatie - juni 2010
Ketenaanpak voor migranten met homoseksuele gevoelens

Niet-westerse migranten met homoseksuele gevoelens kampen vaak met problemen. Ze hebben last van dubbelbinding: ze willen loyaal zijn aan hun familie maar ook hun homoseksuele gevoelens kunnen uiten. Er is grote behoefte aan hulp: praktische hulp in de vorm van veilige opvang, maar ook psychosociale hulp. Het huidige hulpverleningsaanbod sluit niet aan op deze vraag. Deze toolkit bevat instrumenten om dit tij te keren.

De toolkit is voor alle gemeenten, lokale organisaties en hulpverleners die zich sterk maken voor migranten met homoseksuele gevoelens. Gemeenten kunnen de toolkit gebruiken als blauwdruk voor gemeentelijk beleid. Voor lokale organisaties biedt deze toolkit concrete instrumenten voor de ketenzorg, oftewel de opvang, hulpverlening, ondersteuning en empowerment van migranten met homoseksuele gevoelens. Hulpverleners vinden in deze toolkit tips om de hulpverlening effectief aan te pakken.

Lees ook de publicatie Dubbel en dwars

Auteur:Pierik, C. en Rothuizen, J.
Jaar van uitgave:2010
ISBN:978-90-8869-053-2
Aantal pagina's:40
Downloads
Ketenaanpak voor migranten met homoseksuele gevoelens