Ketenen of ontketenen

Onderzoek naar de (on)mogelijkheden van ketens in het maatschappelijk veld

publicatie - januari 2012

De gemeente Dordrecht heeft op veel terreinen een regierol. Haar ervaring is echter dat ketensamenwerking en –regie een groot beroep op de gemeente en haar maatschappelijke partners doet. De gemeente wil haar regierol zo inrichten dat doelen behaald worden, en dat de geleverde inzet van partners zo efficiënt en effectief mogelijk is. Onderzoek is gebaseerd op een literatuuronderzoek en een casestudie. Onderzocht is welke aspecten voorwaardelijk zijn voor ketensamenwerking en wat do’s en don’ts zijn. Daarna is beschreven welke kenmerken voorwaardelijk zijn voor een succesvolle gemeentelijke ketenregie en wat do’s en don’ts binnen ketenregie zijn.

Auteur:Vonk, D.
Uitgever:Sector Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Dordrecht
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:135