Kind tussen twee vuren

Preventie- en hulpprogramma's voor kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld

publicatie - januari 2004
Afbeelding bij Kind tussen twee vuren

De handreiking biedt een overzicht van lopende projecten en geeft aanknopingspunten en tips voor nieuwe initiatieven met betrekking tot methodiek(ontwikkeling) voor kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld. Naast informatie over de methodiek of interventie is gesproken met betrokken hulpverleners. Ervaringen en inzichten zijn daarmee gekoppeld aan de beschreven methodiek of interventie.

Auteur:Wentzel, W.
Uitgever:Transact
Jaar van uitgave:2004
ISBN:9072127501
Aantal pagina's:71
Downloads
Kind tussen twee vuren