Klaar voor de toekomst

Een nieuwe beroepenstructuur voor de branches welzijn en maatschappelijke dienstverlening, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en kinderopvang

publicatie - januari 2006

De vakbonden en werkgeversorganisaties in de branches kinderopvang, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en gehandicaptenzorg hebben NIZW Beroepsontwikkeling in beeld laten brengen wat beroepskrachten moeten kunnen om hun werk voor cliënten, vrijwilligers en burgers nu en in de nabije toekomst goed te doen. De beroepen en beroepsvarianten zijn in hun onderlinge samenhang beschreven. Deze vernieuwde beroepenstructuur is aangeboden aan het middelbaar en hoger beroepsonderwijs om als basis te dienen voor de inrichting van beroepsopleidingen. In de komende jaren zullen de gezamenlijke partijen de beroepenstructuur inzetten als instrument bij de voortgaande professionalisering van de dienstverlening in zorg en welzijn.

Auteur:Vlaar, P.; Hattum, M. van; Dam, C. van; [et al.]
Uitgever:NIZW beroepsontwikkeling
Jaar van uitgave:2006
ISBN:9059573366
Aantal pagina's:142
Downloads
Klaar voor de toekomst
Kennisdossier