Kracht van het netwerk

Empowerend en netwerkgericht werken in het AMW

publicatie - januari 2008
Afbeelding bij Kracht van het netwerk

In Den Haag heeft welzijnsorganisatie Zebra in samenwerking met STIOM gewerkt aan een methodische uitwerking van empowerend en netwerkgericht werken binnen het AMW in het project Profilering AMW. STIOM en Zebra hebben MOVISIE gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de competenties en organisatorische randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om op een dergelijke manier te (gaan) werken. Ook moest het onderzoek inzicht geven in de vraagvoor welke doelgroepen die manier van werken effectief en werkbaar is. In het onderzoek ligt de focus op de ervaringen in het Haagse project en op relevante literatuur die de lessen uit het project Profilering AMW kunnen aanscherpen en verdiepen. Het rapport is aan te vragen bij STIOM via amali@stiom.nl.

Auteur:Brink, C.; Sok, K.; Verschelling, M.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2008
Aantal pagina's:33
Downloads
Kracht van het netwerk