Krachtgerichte sociale zorg

Sociaal werk in de participatiesamenleving. Een verkenning.

publicatie - mei 2011
Afbeelding bij Krachtgerichte sociale zorg

Sociale zorg neemt langzaamaan en onvermijdelijk belangrijke delen van de institutionele zorg over. Zorg die dicht bij de (leef)wereld van de hulpvrager kan worden georganiseerd, vaak met inzet van de eigen omgeving. Hierbij lijken alle vingers in eenzelfde richting te wijzen: meer nadruk op eigen kracht van burgers, minder technocratische en bureaucratische regelgeving, met een centrale rol voor cliënten en hun netwerken. Met de vergrijzing van de samenleving valt ook een flinke toename van de zorgvraag te verwachten. Hoe gaan we dat oplossen met elkaar?

Een essay over de geschiedenis én de toekomst van de sociale zorg, gepresenteerd op het Wmo Congres van Zorg + Welzijn op 25 mei 2011. Lees een introductie van deze verkenning.

Auteur:Penninx, K.; Sprinkhuizen, A.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:mei 2011
ISBN:9789088690716
Aantal pagina's:104
Prijs:€9,95
Downloads
Krachtgerichte sociale zorg