Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten?

Nieuwe verhoudingen tussen vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn

publicatie - september 2014

Dit onderzoeksproject van de Universiteit van Amsterdam onderzoekt de voor- en nadelen en voorwaarden van het toenemend beroep op vrijwilligers in de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Zaanstad. Bij de nadering van de gemeenteraadsverkiezingen hebben de onderzoekers in een briefing de belangrijkste resultaten van het onderzoek alvast op een rijtje gezet.

Waar moet je als wethouder, ambtenaar of lokaal politicus op letten om te beoordelen in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om meer aan vrijwilligers over te laten? De onderzoekers schetsen de voorwaarden waaronder vrijwilligerswerk kan slagen en waar de risico’s liggen. Daarmee biedt hun onderzoek inzicht in wat gemeenten en organisaties in zorg en welzijn feitelijk van vrijwilligers kunnen verwachten. Daarnaast besteden zij aandacht aan drie varianten van samenwerking tussen vrijwilligers en professionele krachten: vrijwilliger verantwoordelijkheid, gedeelde verantwoordelijkheid en professionel verantwoordelijkheid. De briefing presenteert van elke variant de problemen en mogelijkheden.

Auteur:Bochove, M. van (en anderen)
Uitgever:Universiteit van Amsterdam
Jaar van uitgave:2014
Aantal pagina's:7

Bron