Kwaliteitsmodel Mezzo

publicatie - februari 2008

Het kwaliteitsmodel is speciaal ontwikkeld voor de informele zorg en beschrijft de functies mantelzorgondersteuning, intensieve vrijwilligerszorg en expertise en vertegenwoordiging. Het maakt aan gemeenten inzichtelijk wat de Steunpunten Mantelzorg en organisaties voor Intensieve Vrijwilligerszorg doen. Het kwaliteitsmodel kan daarom een hulpmiddel zijn bij de beleidsontwikkeling op het prestatieveld mantelzorg en vrijwilligers van de Wmo.

Uitgever:Mezzo
Jaar van uitgave:2008
Aantal pagina's:77
Downloads
Kwaliteitsmodel Mezzo