Landelijk onderzoek sociale wijkteams

Een onderzoek naar de stand van zaken van de sociale wijkteams onder gemeenten en samenwerkende organisaties voor maatschappelijke ondersteuning.

publicatie - juli 2014

Het onderzoek leverde als voornaamste conclusies op: Het aantal sociale wijkteams dat intensief in teamverband samen werkt is in de minderheid: In 25 gemeenten is een duidelijke keuze gemaakt voor een team (22,9%). Het aantal netwerkverbanden en tussenvarianten is in de meerderheid. De helft van de sociale wijkteams zijn niet geschoold voor hun nieuwe werk. Een groot deel van de sociale wijkteams is nog niet gefaciliteerd met een adequaat ICT systeem, daarnaast is er bij een groot deel van de sociale wijkteams momenteel nog sprake van dubbele registratie.

Auteur:Kruk, P. van der
Uitgever:Stichting VraagWijzer Nederland
Jaar van uitgave:2014
Aantal pagina's:42

Bron