Langer in Nederland

Ontwikkelingen in de leefsituatie van migranten uit Polen en Bulgarije in de eerste jaren na migratie

publicatie - mei 2015

Hoe ontwikkelt de positie van Polen en Bulgaren zich in Nederland in de eerste jaren na migratie? Informatie uit een panelonderzoek waarin Polen en Bulgaren worden gevolgd gedurende hun eerste jaren nadat ze zich in de Nederlandse bevolkingsregisters inschreven, vormt de basis voor deze publicatie.

Op blz 75 en 76 wordt aandacht besteed aan de opvattingen van Polen en Bulgaren over seksuele diversiteit en LHBT'ers. Deze migrantengroepen worden daarbij vergeleken met Turkse migranten.

Auteur:M. Gijsberts; M. Lubbers
Uitgever:SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau
Jaar van uitgave:2015
ISBN:978 90 377 05713
Aantal pagina's:116

Bron

Kennisdossier
Trefwoorden