Leer van elkaar

Handboek voor het landelijke initiatief vrijwilligerscolleges

publicatie - januari 2017

Handboek om zelf zelf een vrijwilligerscollege oprichten of in stand houdenDe colleges onderscheiden zich van vrijwilligersacademies of andere vormen van aanbodgerichte deskundigheidsbevordering door de grote lokale betrokkenheid bij de deskundigheidbevordering van vrijwilligers. Het is een omgeving waarin vrijwilligers van elkaar leren. Ook bedrijven, instellingen en overheid kunnen vanuit hun maatschappelijk verantwoorde taakstelling medewerkers als vrijwilliger laten meedoen in een vrijwilligerscollege.

Auteur:R. Hetem, C. Mercken, K. van Rhijn, J. Hazelhoff
Uitgever:Kansfonds
Jaar van uitgave:2016
Aantal pagina's:49
Downloads
Externe-publicatie