Leidraad gesprek AWBZ-cliëntenraad en Wmo-raad

Aandachtspunten en praktische tips

publicatie - april 2013

Deze leidraad helpt cliëntenraden, Wmo-raden en andere belangenbehartigers die met elkaar in gesprek willen gaan.  In de leidraad worden enerzijds suggesties gedaan om de eigen prioriteiten te verkennen. Anderzijds kunnen alle betrokkenen met de leidraad verkennen hoe ze willen samenwerken.

Auteur:Klein Schiphorst, S.; Haar, A. ter
Uitgever:AVI, Aandacht voor Iedereen
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:15

Bron

AVI, Aandacht voor Iedereen

Downloads
leidraad voor gesprek cliëntenraad AWBZ en Wmo