Let op de kleintjes

Handleiding voor psycho-educatie aan kinderen die getuige zijn (geweest) van geweld in relaties

publicatie - januari 2008
Afbeelding bij Let op de kleintjes

Handleiding in het kader van het project 'Let op de kleintjes' voor jeugd- en kinderwerkers. Aan de hand van de handleiding kunnen hulpverleners nagaan hoe hun eigen hulp- en preventie-aanbod gericht op kinderen die getuige zijn (geweest) van geweld in relaties, er uitziet. Daarnaast kunnen zij ideeën opdoen om dit te verbeteren. Allereerst wordt uiteengezet welke gevolgen kinderen uit gewelddadige gezinnen ondervinden. Vervolgens wordt ingegaan op bruikbare benaderingen van deze problematiek en een overzicht van mogelijke interventies gegeven. Tenslotte wordt een programma voor een psycho-educatieve groep voor 'getuigen van geweld' uitgewerkt, waarmee hulpverleners direct aan de slag kunnen.

U kunt dit boek bestellen als POD (Printing On Demand).

Auteur:Ruiter, A. de
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2008
ISBN:9072127358
Aantal pagina's:36
Downloads
Let op Kleintjes