Leven op straat

Ontstaan, continuering en beëindiging van dakloosheid

publicatie - januari 2005

Op basis van jarenlang onderzoek brengt de auteur de verborgen wereld van daklozen in beeld evenals de rol van professionals en vrijwilligers in de verschillende stadia van dakloosheid. Uiteenlopende interventiestrategieën, methodieken en het voorzieningenaanbod worden besproken aan de hand van voorbeelden en toeleidingstrajecten naar huisvesting en maatschappelijk herstel. Verder gaat het boek in op achtergronden, zoals het belang van sociale netwerken, de straatcultuur en het samenspel van persoonlijke kenmerken enerzijds en institutionele en maatschappelijke ontwikkelingen anderzijds. Het studieboek 'Leven op straat' is een bewerking van het in 2002 verschenen proefschrift 'Een tijd op straat', en maakt de fenomenen die met dakloosheid samenhangen voor een breder publiek toegankelijk.

U kunt het boek bestellen op de website van Coutinho.

Auteur:Doorn, L. van
Uitgever:Uitgeverij Coutinho
Jaar van uitgave:2005
ISBN:9789062834563
Aantal pagina's:219