LHBTI-kinderen in Nederland

Rapportage over de leefwereld en de rechten van een vergeten groep kwetsbare kinderen

publicatie - februari 2014

LHBTI-kinderen zijn lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender kinderen en kinderen met een intersekseconditie, die mannelijke en vrouwelijke kenmerken hebben. De jeugdzorg, het welzijnswerk, de seksuele gezondheidszorg en de ggz hebben een blinde vlek voor de problemen van deze kinderen, aldus dit rapport. Zo liggen de suïcidecijfers onder lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren vier tot vijf keer hoger dan onder heteroseksuele jongeren. Op school krijgt 91 procent van de openlijke LHBTI-jongeren negatieve reacties. Het rapport adviseert onder meer om op alle docentenopleidingen voorlichting over seksuele en genderdiversiteit en interseksecondities verplicht te stellen.

Auteur:Rossenberg, S. van
Uitgever:COC Nederland
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:58

Bron