Lokale steunpunten vrijwilligerswerk op de kaart

Een herhalingsonderzoek naar het werk van lokale steunpunten vrijwilligerswerk

publicatie - april 2011
Afbeelding bij Lokale steunpunten vrijwilligerswerk op de kaart

Door middel van een 2-meting heeft MOVISIE onderzoek gedaan naar de stand van zaken van het werk van lokale steunpunten vrijwilligerswerk. De steunpunten werden onder andere bevraagd over onderwerpen als de interne organisatie, functies die vervuld worden, werkgebieden waarin zij actief zijn,  samenwerkingsrelaties en ondersteuningsbehoefte. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de 2-meting. Bij de weergave van de onderzoeksresultaten wordt waar mogelijk een vergelijking gemaakt met de eerder uitgevoerde 0-meting (2006) en 1-meting (2008). Op basis van de onderzoekresultaten worden conclusies en aanbevelingen gegeven.

Auteur:Ploegmakers, M.; Merkus, M. en Terpstra, M.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:april 2011
Aantal pagina's:40
Prijs:€0,00
Downloads
Lokale steunpunten vrijwilligerswerk op de kaart