Loshouden en meemaken

Over samenredzaamheid en overheidsparticipatie

publicatie - januari 2015

Het versoberen van de verzorgingsstaat zorgt voor een ingrijpende verandering in de verhouding tussen overheid en burger. Het eigen regelvermogen staat voorop. Het idee van samenredzaamheid is niet meer weg te denken en leidt tot nieuwe maatschappelijke arrangementen. Een verkenning van de nieuwe rolneming en rolverdeling van overheden en initiatiefnemers. Vanuit de thema’s maatschappelijk initiatief, empowerment, werk en samenwerking zijn acht cases geanalyseerd en de mechanismen van samenredzaamheid in beeld gebracht.

Auteur:F. Hendriks; T. van de Wijdeven; S. Santokhi; [et al.]
Uitgever:Platform 31
Jaar van uitgave:2014
ISBN:978-94-917-11-14-5
Aantal pagina's:168

Bron