Maatjes+

Quickscan maatjesprojecten voor mensen met een licht verstandelijke beperking

publicatie - juli 2015
Maatjes+

Maatjesprojecten zijn populair. Er zijn inmiddels honderden maatjesprojecten – alleen al in de databank (ikwordmaatje.nl) van het Oranje Fonds zitten er bijna 400 - voor een breed scala aan doelgroepen en met verschillende verschijningsvormen. Maatjesprojecten bieden actieve burgers de ruimte om met hun inzet kwetsbare burgers te ondersteunen.

De onderliggende vraag van deze quickscan is of maatjesprojecten een manier kunnen zijn om mensen met een lichte verstandelijke beperking te helpen om te gaan met voor hen lastige kwesties bij alledaagse activiteiten. Zoals het reizen met openbaar vervoer of het omgaan met formulieren en ICT. Deze quickscan is op verzoek van het ministerie van VWS, directie DMO, uitgevoerd. Om deze vraag snel en globaal te kunnen beantwoorden zijn een aantal overkoepelende publicaties naar maatjesprojecten doorgenomen, sleutelfiguren geraadpleegd en is een snelle internetsearch uitgevoerd. Het is met recht een quickscan en geen uitputtende rapportage.

Auteur:Kok, E.; Verweij, S.
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2015
Aantal pagina's:19
Prijs:€0,00
Downloads
Quickscan - Maatjesprojecten+