De maatschappelijk nuttige tegenprestatie

Schipperen tussen sociale integratie en repressie

publicatie - december 2013

Onderzoek naar de tegenprestatie met de volgende onderzoeksvragen: Wanneer slaat het gedwongen laten uitvoeren van activiteiten door uitkeringsgerechtigde om in repressie? Hoe ziet de tegenprestatie er in de praktijk uit en in hoeverre valt de manier waarop deze ingezet wordt als repressief te karakteriseren?
Er is bij zeven gemeenten onderzoek gedaan naar hoe zij omgaan met de maatschappelijk nuttige tegenprestatie. In de onderzochte gemeenten was de tegenprestatie niet repressief. De uitkeringsgerechtigden kregen in deze gemeentes in eerst instantie een keuze in wat ze als tegenprestatie moesten doen. Meestal bestond de tegenprestatie dan ook uit allerlei soorten vrijwilligerswerk. Verder bleek dat de tegenprestatie doorgaans op een behoorlijke manier werd vastgelegd en dat men rekening probeerde te houden met de omstandigheden van de persoon. Ook bleek niet dat er buitensporig zware sancties aangekoppeld werden.

Auteur:Corra, A.; Bosselaar, H.
Uitgever:Vrije Universiteit Amsterdam
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:39

Bron