Man actief

Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie: methodiekbeschrijving.

publicatie - januari 2009
Man actief

Man actief is een methodiek voor activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie. De methodiek heeft als doel te komen tot vermindering van het sociaal isolement en toename van het zelfrespect van allochtone mannen. Tegelijkertijd wordt ook praktisch gewerkt aan doorstroom naar vrijwilligerswerk of betaald werk, dan wel naar een vervolgcursus of ander vervolgtraject. Man actief is ontwikkeld op initiatief van Vizyon in samenwerking met MOVISIE.

In deze publicatie maakt u kennis met de methodiek . U leest wat de resultaten zijn van de vier pilots die in de grote steden zijn uitgevoerd.

* Deze publicatie hoort bij de publicatie Trainershandboek Man actief.

Auteur:Utlu, P; Verschoor, W.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2009
ISBN:978-90-8869-033-4
Aantal pagina's:48
Prijs:€11,50
Downloads
Man actief - methodiek