Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland

publicatie - april 2014

Maatschappelijke organisaties en vrijwilligers zijn vitaal, bezield en onmisbaar voor de samenleving. Toch wordt aan particulier initiatief in Nederland (nog) geen recht gedaan. Dit is de aanleiding voor negen wetenschappers en vier maatschappelijke experts om met dit manifest een lans te breken voor particuliere initiatieven en vanuit hun onafhankelijk positie steun te verlenen aan de maatschappelijke organisaties.

Auteur:T. Schuyt, G. van den Brink, C.P.M. Meijs. [et al.]
Uitgever:Werkgroep Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam
Jaar van uitgave:2014
ISBN:978-90-77383-19-3
Aantal pagina's:29

Bron