Manifest Sociaal Werker

In het hart van het sociaal domein

publicatie - augustus 2014

Het Manifest benadrukt de rol die sociaal werkers spelen bij het vormgeving van de participatiesamenleving. Ondersteuning van kwetsbare burgers en buurten vraagt om vakmanschap. Sociaal werkers beheersen dat vak als geen ander: ze zijn goed opgeleid, hebben een scala aan relevante competenties, actuele vakkennis en een beroepsethiek.

Auteur:Actieprogramma Professionalisering Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
Uitgever:Actieprogramma Professionalisering Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:3

Bron