De mantel der liefde

Quickscan naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen

publicatie - januari 2012
Afbeelding bij De mantel der liefde

Geweld in afhankelijkheidsrelaties, ook wel huiselijk geweld genoemd, komt in alle kringen voor, ongeacht cultuur of religie. Huiselijk geweld is een mondiaal probleem. Wel zijn er verschillen zichtbaar in de achtergrond, de aard en de dynamiek van het geweld binnen verschillende culturele en/of religieuze groepen. Een effectieve aanpak van huiselijk geweld houdt dan ook rekening met deze verschillen.

Deze quickscan gaat over huiselijk geweld binnen wat genoemd kunnen worden, ‘orthodox-protestantse’ gemeenschappen. Het gaat om gemeenschappen die zich in Nederland vooral in kleinere gemeenten bevinden, in een gebied in Nederland die wel de biblebelt (de ‘bijbelgordel’) wordt genoemd.

Aan de hand van een literatuurstudie én interviews met hulpverleners, onderzoekers en een reformatorische jongerenorganisatie verkennen de onderzoekers welke risicofactoren en welke beschermende factoren een rol spelen. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op jongeren als (potentieel) slachtoffer van huiselijk geweld.

De onderzoekers besluiten deze quickscan met een aantal aanbevelingen:

  • Verbeter de samenwerking tussen christelijke en niet-identiteitsgebonden hulpverlening.
  • Maak niet-identiteitsgebonden instellingen toegankelijker voor de orthodox-protestantse doelgroep.
  • Breng het hulpaanbod voor en wensen van jongeren in kaart.
  • Bied ouders meer opvoedingsbegeleiding aan.
  • De kerken kunnen (nog) actiever optreden tegen huiselijk geweld.
  • Besteed aandacht aan huiselijk geweld in kerkelijke beroepsopleidingen.
  • Doe (verdiepend) onderzoek naar de prevalentie en aanpak van huiselijk geweld en seksueel misbruik, met aandacht voor de verschillende geloofsgemeenschappen. Betrek hierbij onderzoekers uit de verschillende geloofsgemeenschappen.

Lees ook het persbericht 'Signalering huiselijk geweld in orthodox-protestantse kring kan beter' dat over dit rapport verscheen op 14 februari 2012.

Auteur:Bakker, H. en Felten, H.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:64
Downloads
De mantel der liefde