De mantel verlicht

Vijf handreikingen ter ondersteuning van vrijwilligers die mantelzorgers helpen.

publicatie - januari 2009
De mantel verlicht

Ondersteuningsvragen van mantelzorgers komen door de Wmo voor het eerst ook rechtstreeks op tafel bij de gemeente. Steeds meer gemeenten gaan serieus aan de slag met deze vragen. Dit daagt organisaties uit om te komen tot een vernieuwend, beter vindbaar en meer samenhangend ondersteuningsaanbod. Het project De mantel verlicht geeft het ondersteuningsaanbod nieuwe impulsen. De mantel verlicht is een reeks van vijf handreikingen voor coördinatoren en managers van organisaties in de vrijwillige zorg:  

  • Vrijwillige coaches: intensieve begeleiding van zorgvrijwilligers
  • Samen drempels over: maatjes ondersteunen niet-westerse mantelzorgers
  • Naast de mantelzorger: een metgezel voor mantelzorgers
  • Intensieve respijtzorg: complexe hulpvragen vrijwillig ondersteund
  • Mantelzorgondersteuning in kaart: samenwerken en afstemmen voor mantelzorgers

Let op: de bestelprijs is exclusief verzendkosten is € 7,00. De totale prijs inclusief verzendkosten is € 13,75.

These instruments are also available in English: Relieving the burden of family care.

Auteur:Scherpenzeel, R.; Elferink, J.
Uitgever:Mezzo en MOVISIE
Jaar van uitgave:Januari 2009
Prijs:€7,00
Downloads
Mantelzorgondersteuning
Naast de mantelzorger
Respijtzorg
Samen drempels over
Vrijwillige coaches