Mantelzorg

Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007

publicatie - januari 2009

In het rapport wordt beschreven wat mantelzorgers doen, waarom ze hulp geven, welke ondersteuning ze ontvangen en wat de hulpverlening in positieve en negatieve zin met hen doet. In sommige gevallen blijkt het helpen een zware taak. Bijvoorbeeld voor mantelzorgers bij wie de belasting hoog oploopt, of bij wie gezondheidsproblemen optreden.

Auteur:Boer, A. de; Broese van Groenou, M.; Timmermans, J.
Uitgever:SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau
Jaar van uitgave:2009
ISBN:978-90-377-0408-2
Aantal pagina's:240

Mantelzorg (pdf)
Bijlagen (pdf)