Mantelzorgondersteuning is de basis

Aandachtspunten voor lokaal beleid

publicatie - januari 2015
Mantelzorgondersteuning is de basis

Deze notitie bevat aandachtspunten voor lokaal beleid mantelzorgondersteuning. Deze aandachtspunten zijn een actualisatie van de ‘basisfuncties’ uit 2009 en biedt gemeenten handvatten in het vormgeven van het lokale mantelzorgbeleid. Ze zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de Wmo 2015.

Lees ook de notitie Vrijwillige inzet is de basis.

‘Mantelzorgondersteuning is de basis’ is een product in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Mezzo. De notitie is geschreven door Movisie.   

Wilt u meer weten over het vormgeven van uw mantelzorgbeleid? Neem contact op met Roos Scherpenzeel: r.scherpenzeel@movisie.nl

Auteur:Movisie
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2015
Aantal pagina's:26
Downloads
Mantelzorgondersteuning-is-de-basis