Mantelzorgondersteuning multicultureel

publicatie - januari 2007

Met deze veldverkenning wil MOVISIE meer duidelijkheid krijgen over de behoeften van allochtone mantelzorgers en de beschikbare ondersteuning, de witte vlekken in het ondersteuningsaanbod en de rol van intermediairs en vrijwilligersorganisaties.

Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2007
Aantal pagina's:24
Downloads
Eindrapport Mantelzorgondersteuning multicultureel