Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugdwet

publicatie - mei 2015

Notitie opgesteld om eraan bij te dragen dat de daarmee samenhangende nieuwe regels voor medezeggenschap voor kinderen en jongeren  goed worden uitgevoerd en toegepast in de praktijk door instellingen en gemeenten. Bevat onder andere aanbevelingen van jongeren aan gemeenten over medezeggenschap. 

Auteur:JeugdWelzijnsBeraad, Defence for Children, LOC Zeggenschap in zorg, LPGGz, Ieder(in)
Uitgever:JeugdWelzijnsBeraad, Defence for Children, LOC Zeggenschap in zorg, LPGGz, Ieder(in)
Jaar van uitgave:2015
Aantal pagina's:11
Downloads
Notitie-Medezeggenschap-Kinderen-en-jongeren