Medezeggenschap op maat

Onderzoek naar de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan medezeggenschap van clienten in de zorg

publicatie - mei 2015

Met als achtergrond het voornemen om de wettelijke regeling voor medezeggenschap te herzien, is de medezeggenschap van cliënten in de zorg onderzocht. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt er een duidelijk beeld geschetst van de wijze waarop in diverse domeinen van de zorg vorm en inhoud wordt gegeven aan de medezeggenschap.

Auteur:A.G. Mein; D. Oudenampsen
Uitgever:Verwey-Jonker Instituu
Jaar van uitgave:2015
ISBN:978-90-5830-678-4
Aantal pagina's:60

Bron