MEE en gemeenten

Analyse CVZ-rapportages 2012
Stimuleringsprogramma cliëntondersteuning

publicatie - augustus 2013
Afbeelding bij MEE en gemeenten

In dit rapport leest u de weergave van een analyse van rapportages over samenwerkingsafspraken met gemeenten die iedere MEE-organisatie aanlevert bij het College voor Zorgverzekeringen. Deze rapportages zijn een onderdeel van de verantwoording van de ontvangen subsidies voor de uitgevoerde activiteiten. Het merendeel van de activiteiten van MEE, en met name de individuele ondersteuning, valt nog buiten deze samenwerkingsafspraken. MOVISIE heeft de de rapportages van 2012 bekeken om een eerste indruk te krijgen van de afspraken tussen MEE-organisaties en gemeenten over de samenwerking en dienstverlening.

Auteur:Bergen, A. van; Verschelling, M.
Uitgever:MOVISIE. Dit is een uitgave in het kader van de Stimuleringsprogramma cliëntondersteuning van VWS, VNG en MEE Nederland.
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:16
Downloads
Rapport_CVZ_analyse_MEE_en_gemeenten