Meer dan een steuntje in de rug

Succesfactoren van coaching en mentoring

publicatie - september 2009
Afbeelding bij Meer dan een steuntje in de rug

In Nederland is in vrij kort tijdsbestek het fenomeen van mentoring opgekomen. Maar werken mentoringprojecten ook? Hoe verloopt het contact tussen mentor en mentee? Wat is de juiste match? Welke vorm van begeleiding door de mentor is effectief? Om deze vragen te beantwoorden verrichte MOVISIE uitgebreid onderzoek naar de succesfactoren van coaching en mentoring.

Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in coaching en mentoring, waarbij de aandacht in het bijzonder uit gaat naar professionals werkzaam bij uitvoeringsorganisaties. De onderzoeksuitkomsten zijn daarom zoveel mogelijk vertaald naar de alledaagse uitvoeringspraktijk.  

Auteur:Uyterlinde, M.; Lub, V.; Groot, N. de; Sprinkhuizen, A.; m.m.v. Engbersen, R.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:september 2009
ISBN:978-90-886-9037-2
Aantal pagina's:80
Prijs:€14,00
Downloads
Meer_dan_een_steuntje_in_de_rug